Työskentelen Aalto-yliopistolla projektitöissä innovaatiojohtamisen ja kasvuyritysten parissa. Oma vahva osaamisalueeni on myöskin organisaatioiden ja yritysten toiminnan kehittäminen, jossa roolissa toimin myös liikkeenjohdon konsulttina.

Oma yhtesikunnallinen agendani perustuu isänmaallisille arvoille, hyvinvoinnin ja sivistyksen periaatteille ja luovan yritteliäisyyden edistämiseen.

Olen ollut mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa jo 15-vuotiaasta lähtien. Politiikka on minulle keskustelua, puhetta, kannanmuodostusta kysymyksiin ja ratkaisun halua. Se on palavereja, neuvotteluja, sopimuksia ja tulevaisuuden linjojen vetämistä. Parhaimmillaan se on yhteistyötä, luovaa ja innostavaa ongelmanratkaisua. Pahimmillaan se on päänsärkyä, asennemuureja ja viivästyneitä tavoitteita. Käytännössä siinä näkyy inhimillisen toiminnan koko kirjo iloineen ja suruineen. Reaalimaailmassa “politiikka” on papereita ja puheita, kädenpuristuksia, kahvia (tai teetä), muistiinpanoja ja yhteydenottoja – juttelua, juttelua ja juttelua.

Toimin aktiivisesti mm. maanpuolustusjärjestöissä, Helsingin kaupungin luottamuselimissä ja Helsingin kokoomuksen piirissä. Ehdoton vahvuuteni on liike-elämän ja yhteiskunnan välisen rajapinnan hallitseminen.

Olen automiehiä, se tarkoittaa että käyn joka vuosi FHRA:n Helsingin näyttelyssä, haaveilen Dodge Chargerista vm 1971 ja ajan Volkswagen Passatilla.