Valtioneuvosto hyväksyi puolustusselonteon 16. helmikuuta 2017. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiselle selontekoon nostettiin pieni, mutta merkittäväksi aiottu muotoilu:

“Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä.”

Selontekoon ujutettu lause tuli virkamiesten valmistelutekstiin suoraan puolustusministerin esikunnasta. Kyse on puhtaasta virkamieskielestä, monimutkaisesta ja monitulkintaisesta sanaväännöstä, jolle ei ole itsessään tulkintaa. Tämä muotoilu herättikin paljon hämmennystä. Harmi vain, ettei ministeri itse tai ministeriö koskaan avannut tai täydentänyt termin sisällöllistä tulkintaa. “Pohjoismaisen mallin mukainen” alkoi saada lisätulkintaa kodinturvajoukkojen kaltaisesti organisoitujen vapaaehtoisten joukkojen malleista.

Puolustushallinnon tulevaisuuskatsauksessa 9. syyskuuta 2010 kirjaus oli seuraavan muotoinen: “Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon muiden Pohjoismaiden kokemukset.”

Ja kiireellähän tästä lähdettin liikkeelle. Puolustusministeriö asetti syksyllä 2017 kaksi erillistä selvitystyöryhmää.

Joulukuussa 2017 työnsä päättänyt työryhmä esitti loppuraportissaan mallin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen järjestämisestä. Esityksen tärkein anti oli se, että  jatkossa sotilaallista koulutusta annettaisiin ainoastaan Puolustusvoimien toimesta.  MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviksi jäisi tällöin sotilaallisen koulutuksen tukeminen sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen antaminen ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen tuottaminen.

Näistä lähtökohdista sai alkunsa lainvalmistelu keväällä 2018, jonka mietintö luovutettiin puolustusministerille 3.7.2018. Lopputuloksena oli hallinnollinen, ylhäältä ohjattu muutos, jonka mielekkyyttä on syytä epäillä. Liikkeelle lähdettiin kodinturvasta ja päädyttiin… niin, mihin? Miksi korjata jotain, mikä ei  ole rikki?

Leave a Reply

Your email address will not be published.