Työ ja yrittäminen


Talous ja työelämä vaatii meiltä kahdenlaista uudistusta. Ensimmäinen on rehellisyyden ja eettisyyden nostaminen kunniaan erityisesti yritysten johdossa. Yrityksillä työllistäjinä on vastuu työpaikkojen säilymisestä, työntekijöistään ja heidän jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Tätä vastuuta ei saa unohtaa ylisuurten tuottovaatimusten ja jatkuvasti kiristyvän tuotantotehokkuuden edessä.

Toinen muutosta vaativa asia on yrittäjyyden tukeminen tasaveroisena pääoman kanssa. Yrittäjä kamppailee byrokratian, lomakkeiden, sääntelyn ja virkamiehistön kanssa yksin. Hän kantaa yrittämisen riskit henkilökohtaisesti, tuntee epäonnistumiset omassa selkänahassaan. Kuitenkin yrittäjä on verotuksellisesti ja sosiaali- ja eläke-eduissa palkattuja työntekijöitä huonommassa asemassa. Samoin hän on verotuksellisesti ja hallinnollisesti suurpääomaa huonommassa asemassa. Suomen yrittäjistä suurin osa  työskentelee yksin tai 2-3 hengen yrityksissä. Yrittäjyyttä on kehitettävä siten, että pienyrittäjä on tasavertaisessa asemassa suurten yritysten kanssa.

KokoomusLänsi-Helsinki

Pro Haaga -seuran varapuheenjohtajana olen mukana Länsi-Helsingin liikennesuunnittelussa, palveluihin sekä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa. ->

Yrittäjyys

Kasvuun rohkaiseminen ja kasvuyrittäjyyden tukeminen Suomessa vaativat uudelleen miettimistä. Kasvu ja voimakas eteenpäin meneminen edellyttävät aina kovaa riskiä. ->

Maanpuolustus

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen perintö on suojeluskunnissa ja Lotta Svärdissä. Sotien jälkeen Reserviupseeriliittosta tuli  keskeiseksi maanpuolustusjärjestöksi. ->